คลังเก็บหมวดหมู่: Confernce

การประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6
NCTAECT 6th National Conference on Thai Association Educational Communications and Technology:
DIGITAL TECHNOLOGY FOR LIFELONG LEARNING
เวลา 9.00 – 16.00 น.
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566
https://nctaect2023.com

Sesssion Chair RI2C2022

On behalf of the Scientific committee, 2022 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C 2022), we would like to express our sincere appreciation for your outstanding service as the chair of the Innovative Electricals and Electronics (iEE) session at RI2C 2022, held on 4–5 August 2022 through virtual platform.

We appreciate you making time. Looking forward for your cooperation for the promotion of professional research and innovation in the future as well.

โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564

โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)
เรื่อง พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: วิถีใหม่ของการเรียนการสอน
(Reinventing Thailand Higher Education: New Normal Teaching and Learning Practice)
วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร

Workshop 3 : ห้อง 3 คอนเวนชั่น ซี ชั้น 1 วันที่ 26 มีนาคม 2564
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีคุณภาพ
https://www.slideshare.net/prachyanun1/ss-245077192

สไลด์บรรยายออนไลน์
www.prachyanun.com/2021/Online_Learning_Quality_2564.pdf


The 8th International Conference on Technical Education (8th ICTechEd)

The 8th International Conference on Technical Education (8th ICTechEd)
will be organized under the theme of “Transitioning to the New Normal in Engineering and Education”.
July 8-9, 2021
Faculty of Technical Education
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Accepted papers (Track1: IEEE) will be submitted for inclusion into IEEE Xplore

Submission of Full paper 29 March 2021
Notification of Acceptance 17 May 2021
Submission of Final Manuscript 1 June 2021

ICERI 2020

2020 The 10th International Conference on Education, Research and Innovation (ICERI 2020),
which will be held during September 15-17, 2020, in Busan, South Korea.
http://www.iceri.org

Due to the outbreak of the coronavirus, Online/Video Presentation are acceptable on the conference. Online presentation session will be arranged accordingly. Please contact the conference secretary for more information about Online/Video Presentation. Participants are required to wear face mask when attending the conference. And conference staff will check the body temperature and take other active action.

Some excellent papers will be recommended to be published on special issue” Innovating Education Through Empirical Research”in International Journal of Information and Education Technology (IJIET). For more information about the special issue, please visit: http://www.ijiet.org/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=114
ISSN: 2010-3689
Abstracting/ Indexing: Scopus (Since 2019), EI(INSPEC, IET), Electronic Journals Library, Google Scholar, Crossref, etc.

ICERP 2020

2020 the 3rd International Conference on Education Research and Policy (ICERP 2020) will be held in
Beijing, China during May 22-25, 2020
co-located with 2020 the 5th International Conference on Distance Education and Learning (ICDEL 2020).
http://www.icerp.org
Accepted papers will be recommended to be published in the International Journal of Information and Education Technology as a special issue on Education Research and Policy. (Read more) ISSN: 2010-3689
Abstracting/ Indexing: Scopus (Since 2019), EI INSPEC, Electronic Journals Library, Google Scholar, Crossref and ProQuest etc.
IMPORTANT DATES
Submission Deadline for Full Paper: April 1, 2020
Submission Deadline for Abstract: April 5, 2020
Notification of Acceptance : April 20, 2020
Registration Deadline: April 30, 2020
Early Bird Registration Deadline: February 10, 2020