คลังเก็บหมวดหมู่: Confernce

การประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ

NCTAECT 2024 & ICTAECT 2024

สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาThai Association Educational Communications and Technologyร่วมกับ งานจัดแสดงสินค้า infocomm asia 2024ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม งานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติNCTAECT 2024 & ICTAECT 2024การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (ICTAECT 2 )การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 7 (NCTAECT 7 )ห้วข้อ DIGITAL Media FOR LIFELONG LEARNING17-19 July 2024 เวลา 09.00 – 16.00 น.Conference Day 19 July 2024 เวลา 09.00 – 16.00 น. ปิดรับบทความ 30 มิถุนายน พศ. 2567 (เข้าฟังไม่มีค่าใช้จ่าย)ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC) https://sites.google.com/view/nctaect-2024-ictaect-2024

งานโสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์ ครั้งที่ 36

🚀ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 36 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 “โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย” เรื่อง มิติใหม่แห่งนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ กราฟโฮเทล https://www.niect2023.com/

🤝จัดโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

👉 สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงาน เมื่อลงทะเบียนจะสามารถเข้าร่วมฟังบรรยายจากวิทยากร ร่วม Workshop รับฟังการนำเสนอผลงานวิชาการ ชมบูธแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลได้ตลอดทั้งวัน
👉 สำหรับผู้สนใจส่งบทความเพื่อเผยแพร่ผลงาน NIECT2023 มีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพแต่ละบทความ จำนวน 3 ท่าน เมื่อผ่านการประเมินแล้วจะเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings)

Digital Learning Ecosystem Based on the STEAM Gamification Concept to Develop Innovator Characteristics of Vocational Learners

Abstract

Developing the manpower to have completeness, including knowledge, skills, attitudes, morals, and ethics. It is an important foundation for the development of the nation for sustainable progress; as shown in the framework of the 13th National Economic and Social Development Plan [1], which aims to develop human resources in all dimensions, and at all ages to become good, competent, qualified, ready for life in the 11th century; The STEAM Education is a model of learning management that focuses on integrating knowledge in the five sciences, namely Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics to create a comprehensive body of knowledge for learners; As for the learning process with the Gamification, it is the concept of organizing activities that will encourage learners to participate, create a good learning environment, and promote the characteristics of learners in working as a team, with the principle of the two concepts, if used in planning the development of learning management for vocational students, that focusing on professional skills development will help promote the potential of learners to meet the goals of effective manpower development; therefore, it is the origin of the development of digital learning ecosystems based on the STEAM Gamification concept to develop innovator characteristics of vocational learners, which play an important role in the development of the country, as a guideline for developing learners to have knowledge, skills, good attitude in working in the organization, or entrepreneurship in the future; it also promotes the lifelong learning characteristics of learners, from applying and utilizing the self-development process with the scientific and artistic thought processes that are possible to create innovations for solving problems and developing society and the nation in the future.

Kummanee, J., Nilsook, P., Piriyasurawong, P., Wannapiroon, P. (2023). Digital Learning Ecosystem Based on the STEAM Gamification Concept to Develop Innovator Characteristics of Vocational Learners. In: Auer, M.E., Pachatz, W., Rüütmann, T. (eds) Learning in the Age of Digital and Green Transition. ICL 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 634. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-26190-9_73

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6
NCTAECT 6th National Conference on Thai Association Educational Communications and Technology:
DIGITAL TECHNOLOGY FOR LIFELONG LEARNING
เวลา 9.00 – 16.00 น.
วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2566
https://nctaect2023.com

Sesssion Chair RI2C2022

On behalf of the Scientific committee, 2022 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C 2022), we would like to express our sincere appreciation for your outstanding service as the chair of the Innovative Electricals and Electronics (iEE) session at RI2C 2022, held on 4–5 August 2022 through virtual platform.

We appreciate you making time. Looking forward for your cooperation for the promotion of professional research and innovation in the future as well.

โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564

โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)
เรื่อง พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: วิถีใหม่ของการเรียนการสอน
(Reinventing Thailand Higher Education: New Normal Teaching and Learning Practice)
วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร

Workshop 3 : ห้อง 3 คอนเวนชั่น ซี ชั้น 1 วันที่ 26 มีนาคม 2564
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีคุณภาพ
https://www.slideshare.net/prachyanun1/ss-245077192

สไลด์บรรยายออนไลน์
www.prachyanun.com/2021/Online_Learning_Quality_2564.pdf


The 8th International Conference on Technical Education (8th ICTechEd)

The 8th International Conference on Technical Education (8th ICTechEd)
will be organized under the theme of “Transitioning to the New Normal in Engineering and Education”.
July 8-9, 2021
Faculty of Technical Education
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Accepted papers (Track1: IEEE) will be submitted for inclusion into IEEE Xplore

Submission of Full paper 29 March 2021
Notification of Acceptance 17 May 2021
Submission of Final Manuscript 1 June 2021

ICERI 2020

2020 The 10th International Conference on Education, Research and Innovation (ICERI 2020),
which will be held during September 15-17, 2020, in Busan, South Korea.
http://www.iceri.org

Due to the outbreak of the coronavirus, Online/Video Presentation are acceptable on the conference. Online presentation session will be arranged accordingly. Please contact the conference secretary for more information about Online/Video Presentation. Participants are required to wear face mask when attending the conference. And conference staff will check the body temperature and take other active action.

Some excellent papers will be recommended to be published on special issue” Innovating Education Through Empirical Research”in International Journal of Information and Education Technology (IJIET). For more information about the special issue, please visit: http://www.ijiet.org/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=114
ISSN: 2010-3689
Abstracting/ Indexing: Scopus (Since 2019), EI(INSPEC, IET), Electronic Journals Library, Google Scholar, Crossref, etc.