เรื่องทั้งหมดโดย admin

การอ้างอิงผลงานการตีพิมพ์สูงสุด 4 อันดับ พ.ศ.2567

ขอแนะนำผลงานการวิจัยทางด้านครุศาสตร์เทคโนโลยี 🧑🏻‍🏫 ของศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุขดูผลงานวิจัยทั้งหมด ของศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข จากฐานข้อมูล Scopus🔸https://bit.ly/3SvETHu#libkmutnb มัดรวมมาให้แล้ว กับผลงานวิจัยที่มีการอ้างถึงมากที่สุด 4 ลำดับแรก จากฐานข้อมูล Scopus 🔍📍 A web-based learning system using project-based learning and Imagineeringhttps://bit.ly/42fueDR📍 Digital Learning Ecosystem by Using Digital Storytelling for Teacher Profession Studentshttps://bit.ly/49oNzFh📍 A learning process model to enhance digital literacy using critical inquiry through digital storytelling (CIDST)https://bit.ly/42aYLme📍 The development of STEM literacy using the learning process of scientific imagineering through ARhttps://bit.ly/42b8SHO⭐️ คู่มือการตั้งค่า Proxyhttps://qrgo.page.link/w4sHi🌐 ใช้งานผ่าน OpenAthenshttps://my.openathens.net

Transformative Learning Model with Digital Fabrication Laboratory to Enhance Innovation Competency and Creative Product

ABSTRACT
This research’s objectives were 1. To develop system of transformative learning with digital fabrication laboratory to enhance innovation competency and creative product. 2. To study the results of the
demonstration system. The study included 2 process: 1) the development system of transformative learning with digital fabrication laboratory to enhance innovation competency and creative product, and 2) the result of the demonstration system. The use of transformative learning with digital fabrication laboratory was demonstrated to students in Southeast Bangkok College who registered for the ‘Industry Innovation Laboratory’ subject in their first semester of B.E. 2565. The findings revealed that the scores with regard to 1) the curriculum, 2) the context quality, 3) the quality of the lecturing media, and 4) the quality of the learning system were rated as being at the highest level. Moreover, after studying the subject, the experimental group had greater innovation competency scores than they exhibited prior to the learning process. In addition, the experimental group had higher scores with regard to innovation competency and creative product after studying than the control group and the criteria. A system of transformative learning with digital fabrication laboratory to enhance innovation competency and creative product is a new teaching model that can develop students’ skills in the 21st century. Therefore, it should be applied to other subjects in this field by only subjects that are practiced so that students can develop their own skills.

Keywords: Transformative Learning, Digital Fabrication Laboratory, Innovation Competency, Creative Product

Sunti Sopapradit, Prachyanun Nilsook and Panita Wannapiroon (2024)
Transformative Learning Model with Digital Fabrication Laboratory to Enhance Innovation Competency and Creative Product.
Journal of Theoretical and Applied Information Technology.Volume 102, Issue 6, Pages 2370 – 2380.
https://www.jatit.org/volumes/Vol102No6/10Vol102No6.pdf

ATHLETE SELECTION MODEL USING SPORTS STATISTICS DATA FABRIC TECHNIQUES FOR NATIONAL SPORTS EXCELLENCE.

Title:ATHLETE SELECTION MODEL USING SPORTS STATISTICS DATA FABRIC TECHNIQUES FOR NATIONAL SPORTS EXCELLENCE
Author:CHANITA SATTABURUTH, PALLOP PIRIYASURAWONG, PRACHYANUN NILSOOK
Abstract:Physical fitness factors that significantly impact athletes’ performance. This research objective is to analyze and develop a model for the successful selection of athletes based on physical fitness factors. The sample comprises data from high-potential athletes who attend sports schools affiliated with the Thailand National Sports University. The research methodology combines Multi-Layer Perceptron and Multiple Linear Regression as data analysis techniques to identify suitable models for successful competitive athletes. The results of the model evaluation indicate that the accuracy is 72.73% and the R-squared value is 0.665. The experiment shows that analyzing the athlete selection model could reveal the factors that influence the selection of athletes. These factors will be described in this article.
Keywords:Data Mining, Neural Network, Data Fabric Technique, Aquatic Athletes, Physical Fitness
Source:Journal of Theoretical and Applied Information Technology
29th February 2024 — Vol. 101.  No. 4– 2024

Sattaburuth, C. Piriyasurawong, P. Nilsook, P. (2024)
ATHLETE SELECTION MODEL USING SPORTS STATISTICS DATA FABRIC TECHNIQUES FOR NATIONAL SPORTS EXCELLENCE.
Journal of Theoretical and Applied Information Technology, (2024), 1565-1573, 102(4)
https://www.jatit.org/volumes/Vol102No4/22Vol102No4.pdf

รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี ๒๕๖๗

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ
ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
ในโอกาสที่ได้รับ รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี ๒๕๖๗
รางวัลนักวิจัยดีเด่น ระดับดี ด้านสังคมศาสตร์
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2567

Synthesize a Conceptual Framework for Athlete’s Selection with Data Fabric Sports Statistical Technique

Abstract

The purpose of this research is to present an overview of the conceptual framework of sports statistical data fabric techniques as an approach for using information technology systems for analyzing sports statistical data to develop athletes’ potential. This literature review shows that the development of advanced statistical methods for match prediction and selection of athletes by using sports statistical data to analyze the correlation and correlation of the data creates an information system with sports statistics data fabric techniques provide excellent cognitive results. The information obtained is accurate and accurate. From the results of the study, it was born as a new body of knowledge with in-depth conceptual frameworks in sports and scope of information as a basis for development sports with specific characteristics of physical fitness. The knowledge gained from the conceptual framework, this research can create new norms and knowledge in sports toward the development of athletes to their highest potential. © 2023 Published by the ISTES Organization

Author keywords

Data Fabric; Decision Support System; Physical Fitness; Sport Statistics; Sports Technical Skills

Chanita Sattaburuth, Pallop Piriyasurawong and Prachyanun Nilsook,
Synthesize a Conceptual Framework for Athlete’s Selection with Data Fabric Sports Statistical Technique.
Proceedings of International Conference on Research in Education and Science.Volume 9, Issue 1 ; 2023. pp.2191 – 2201.

คะแนน PISA เด็กไทย ต่ำสุดรอบ 20 ปี แพ้มาเลเซีย-เวียดนาม

เด็กคืออนาคตของชาติ ทว่าการศึกษาไทยดูเหมือนยังอยู่กับอดีต และอยู่แบบนั้นมากว่า 20 ปี Executive Espresso เอพิโสดนี้ ชวนคุณมาพูดคุยถึง ‘ระบบการศึกษาไทย’ กันอีกครั้ง สืบเนื่องจากคะแนน PISA เด็กไทยที่ประกาศออกมาต่ำที่สุดในรอบ 20 ปี ซ้ำร้ายยังต่ำกว่ามาเลเซียและเวียดนาม เพื่อนบ้านที่เติบโตคู่เคียงกันมา และเริ่มจะนำหน้าห่างไกลไปในทุกวัน ทำไมปัญหาการศึกษาไทยกว่า 20 ปีถึงไม่ดีขึ้นสักที ทั้งหมดนี้เป็นปัญหาของเด็กไทยจริงหรือไม่ หรือถึงเวลาที่ระบบการศึกษาต้องยกเครื่อง ปฏิรูป และเริ่มใหม่กันได้แล้ว ก่อนจะเห็นเพียงแค่แผ่นหลังเพื่อนบ้าน และกลายเป็นหางแถวของการศึกษาในแถบเอเชีย

Needs Assessment in the use of Digital Technology for Learning Loss Recovery of Students at the Basic Education Level

Abstract

Globally, COVID-19 has disrupted educational practices, causing basic education institutions in Thailand to close temporarily. Schools in Thailand as well as the world over have switched to online learning environments to guarantee students’ educational continuation. The purposes of this study were firstly  to determine whether digital technology is required for learning loss recovery; secondly, to conduct a systematic literature review using bibliometric keywords; thirdly, to assess the need for using digital technology to recover students’ learning losses at the basic education level, both during and after the COVID-19 pandemic, and finally, to summarize data in an infographic landscape format pertaining to this topic. A questionnaire survey was conducted with 600 online respondents from throughout Thailand. The respondents included 56 educational supervisors, 40 school administrators, and 504 teachers. The results show that the following can be used: (a) student communication websites and applications, (b) student work acceptance websites and applications, (c) learning management systems, (d) digital media libraries, (e) online assessment tools, and (f) teaching methods and tools for future use. The respondents indicated that students have learning loss relating to (a) morality, ethics and manners, (b) good citizenship, (c) imagination and creativity, (d) health promotion, and (e) mathematical processes.

Kitiya Promsron, Prachyanun Nilsook, jira Jitsupa, Watcharee Sangboonraung, Orawan Saeung and Wilawan Jinwan (2024)
Needs Assessment in the use of Digital Technology for Learning Loss Recovery of Students at the Basic Education Level.
International Journal of Learning, Teaching and Educational Research.
Vol. 23, No. 1, pp. 59-83, January 2024. https://doi.org/10.26803/ijlter.23.1.4