เรื่องทั้งหมดโดย admin

International Journal of Educational Communications and Technology (IJECT)

Call for papers

Dear Professor/Researcher,

We invite you to submit an article to International Journal of Educational Communications and Technology (IJECT), which is a peer-reviewed, open access journal that publishes original research articles as well as review articles in
all areas of Educational Communications and Technology. IJECT is published using an open access publication model, meaning that all interested readers are able to freely access the journal online at
http://iject.prachyanun.com/index.php/thaiaect/about/submissions

without the need for a subscription, and authors retain the copyright of their work.
The journal has a distinguished Editorial Board with extensive academic qualifications, ensuring that the journal maintains high scientific standards and has a broad international coverage. A current list of the journal’s editors can be found at http://iject.prachyanun.com/index.php/thaiaect/about/editorialTeam

Before submission, please review the journal’s Author Guidelines, which are located at http://iject.prachyanun.com/index.php/thaiaect/about/submissions

Manuscripts should be submitted online to the journal at
http://iject.prachyanun.com/index.php/thaiaect/about/submissions

Once a manuscript has been accepted for publication, it will undergo language copyediting, typesetting, and reference validation in order to provide the highest publication quality possible.

Please do not hesitate to contact me if you have any questions about the journal.

Best regards,

Prof. Jintavee Khlaisang, PhD Thailand Association for Educational Communications and Technology (Thai AECT)
jintavee.m@chula.ac.th

International Journal of Educational Communications and Technology (IJECT)
http://iject.prachyanun.com/index.php/thaiaect/index
Published by
Thailand Association for Educational Communications and Technology (Thai AECT)
https://thaiaect.org

ผลงานตีพิมพ์ IEEE & ACM 2021

C. Prasongmanee, P. Wannapiroon and P. Nilsook, “Synthesis of Digital Supervisor Competency,” 2021 Research, Invention, and Innovation Congress: Innovation Electricals and Electronics (RI2C), 2021, pp. 161-166, https://doi.org/10.1109/RI2C51727.2021.9559792.

T. Meepung, P. Wannapiroon and P. Nilsook, “Transition Elements, Enterprise Architecture for Digital Entrepreneurial University,” 2021 Research, Invention, and Innovation Congress: Innovation Electricals and Electronics (RI2C), 2021, pp. 167-175, https://doi.org/10.1109/RI2C51727.2021.9559833.

P. Kannikar, P. Wannapiroon and P. Nilsook, “Synthesis of Multicultural Digital Publicist Competencies,” 2021 Research, Invention, and Innovation Congress: Innovation Electricals and Electronics (RI2C), 2021, pp. 154-160, https://doi.org/10.1109/RI2C51727.2021.9559739.

S. Pratsri, P. Nilsook and P. Wannapiroon, “Augmented Intelligence Coaching System,” 2021 Research, Invention, and Innovation Congress: Innovation Electricals and Electronics (RI2C), 2021, pp. 176-182, https://doi.org/10.1109/RI2C51727.2021.9559817.

S. Chaiyarak, P. Nilsook and P. Wannapiroon, “An empirical study of intelligent virtual universal learning platforms,” 2021 Research, Invention, and Innovation Congress: Innovation Electricals and Electronics (RI2C), 2021, pp. 66-73, https://doi.org/10.1109/RI2C51727.2021.9559785.

Noppadol Saikatikorn, Panita Wannapiroon, and Prachyanun Nilsook. 2021. A conceptual framework for Experiential Design Thinking Learning Model. In 2021 5th International Conference on Education and Multimedia Technology (ICEMT) (ICEMT 2021), July 23–25, 2021, Kyoto, Japan. ACM, New York, NY, USA, 5 pages. https://doi.org/10.1145/3481056.3481101

Sutthinee, Srisawat, Panita Wannapiroon, and Prachyanun Nilsook. 2021. An Empirical Study of Seamless Scientific Learning Model. In 2021 5th International Conference on Education and Multimedia Technology (ICEMT) (ICEMT 2021), July 23–25, 2021, Kyoto, Japan. ACM, New York, NY, USA, 4 pages. https://doi.org/10.1145/3481056.3481103

Kritsupath Sarnok, Panita Wannapiroon, and Prachyanun Nilsook. 2021.
Digital Emotional Intelligence (DEI) and Learning Achievement Through
Digital Storytelling in Digital Learning Ecosystem for Student Teachers. In 2021 5th International Conference on Education and Multimedia Technology (ICEMT) (ICEMT 2021), July 23–25, 2021, Kyoto, Japan. ACM, New York, NY, USA, 8 pages. https://doi.org/10.1145/3481056.3481099

Sajeewan Pratsri, Prachyanun Nilsook, and Panita Wannapiroon. 2021.
Developing a Conceptual Framework for Remote Practice Learning. In
2021 5th International Conference on Education and Multimedia Technology (ICEMT) (ICEMT 2021), July 23–25, 2021, Kyoto, Japan. ACM, New York, NY, USA, 5 pages. https://doi.org/10.1145/3481056.3481104

การทำผลงานทางวิชาการ เกณฑ์และการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การตีพิมพ์บทความระดับนานาชาติ

การทำผลงานทางวิชาการ เกณฑ์และการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
การตีพิมพ์บทความระดับนานาชาติ
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วันที่ 31 สิงหาคม 2564

แนวทางการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ #2

โครงการสัมมนาเรื่อง
แนวทางการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ
ตอน วารสารที่ตีพิมพ์บทความนานาชาติในฐานข้อมูลสากล
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564

แนวทางการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ #1

โครงการสัมมนาเรื่อง
แนวทางการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564

“มุมมองการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา”

“มุมมองการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา”
โดยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รายการ คิดบวกคิดใหม่ เพื่อครูไทย
วันที่ 2 สิงหาคม 2564
สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

Live & Learn


Live & Learn
บอย โกสิยพงษ์

เมื่อวันที่ชีวิต
เดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยน
จนบางครั้งคนเราไม่ทันได้ตระเตรียมหัวใจ
ความสุขความทุกข์
ไม่มีใครรู้ว่าจะมาเมื่อไหร่
จะยอมรับความจริงที่เจอได้แค่ไหน
เพราะชีวิตคือชีวิต
เมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไป
มีสุขสมมีผิดหวัง
หัวเราะหรือหวั่นไหว
เกิดขึ้นได้ทุกวัน
อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมัน
เติมความคิดสติเราให้ทัน
อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน
และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด

สุขก็เตรียมไว้
ว่าความทุกข์คงตามมาอีกไม่ไกล
จะได้รับความจริงเมื่อต้องเจ็บปวดไหว
เพราะชีวิตคือชีวิต
เมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไป
มีสุขสมมีผิดหวัง
หัวเราะหรือหวั่นไหว
เกิดขึ้นได้ทุกวัน
อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมัน
เติมความคิดสติเราให้ทัน
อยู่กับสิ่งที่มี ไม่ใช่สิ่งที่ฝัน
และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด
โฮ โฮ โฮ โฮ โฮ โฮ โฮ โฮ …
อยู่ที่เรียนรู้ ยอมรับมัน
อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน
และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด

แหล่งที่มา: Musixmatch
นักแต่งเพลง: Chiwin Kosiyabong
เนื้อเพลง Live & Learn © Warner Music Thailand Co Ltd