จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา รับ ป.เอก : คนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่เรียนรู้ตลอดชีวิต

1.หาความแตกต่าง
2.อดทนให้ได้เยอะๆ
3.ทำสิ่งที่เราแคร์
4.อย่าให้คนอื่นมาเปลี่ยนแปลง เป้าหมายของเรา
5.เรียนรู้ตลอดชีวิต

“บูชาธรรมบำรุงใจ”

รายการ “บูชาธรรมบำรุงใจ” สนทนาธรรมตามกาล ครั้งที่ ๑๐ โดย พระอาจารย์คม อภิวโร คุณหญิงสุรีพันธุ์ มณีวัต วัดป่าธรรมคีรี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่านครับ #พระวชิรญาณโกศล #พระอาจารย์คมอภิวโร #วัดป่าธรรมคีรี #สถานที่บำเพ็ญบุญบารมี #วัดป่าธรรมคีรีสถานที่เจริญสติปัญญา #ที่นี่ไม่วุ่นวาย #วัดแท้_วัดใจคุณ

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2565 & Happy New Year 2022

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2565 & Happy New Year 2022

สู่สองพันห้าร้อยหกสิบห้า ขอปวงข้าสุขสรรแสนหรรษา
ปีเจริญปรีดีช่างปรีดา ใหม่ชีวารุ่งโรจน์โชติช่วงพลัน
เป็นปีดีปีเด่นปีเป็นสุข พ้นจากทุกข์โรคาพยาสรรพ์
ไม่เจ็บไข้ไม่จนพ้นรำพัน รุ่มรวยกันถ้วนหน้าอย่าช้าเอย …..

ด้วยรักและระลึกถึง
ปรัชญนันท์ นิลสุข

International Journal of Educational Communications and Technology (IJECT)

Call for papers

Dear Professor/Researcher,

We invite you to submit an article to International Journal of Educational Communications and Technology (IJECT), which is a peer-reviewed, open access journal that publishes original research articles as well as review articles in
all areas of Educational Communications and Technology. IJECT is published using an open access publication model, meaning that all interested readers are able to freely access the journal online at
http://iject.prachyanun.com/index.php/thaiaect/about/submissions

without the need for a subscription, and authors retain the copyright of their work.
The journal has a distinguished Editorial Board with extensive academic qualifications, ensuring that the journal maintains high scientific standards and has a broad international coverage. A current list of the journal’s editors can be found at http://iject.prachyanun.com/index.php/thaiaect/about/editorialTeam

Before submission, please review the journal’s Author Guidelines, which are located at http://iject.prachyanun.com/index.php/thaiaect/about/submissions

Manuscripts should be submitted online to the journal at
http://iject.prachyanun.com/index.php/thaiaect/about/submissions

Once a manuscript has been accepted for publication, it will undergo language copyediting, typesetting, and reference validation in order to provide the highest publication quality possible.

Please do not hesitate to contact me if you have any questions about the journal.

Best regards,

Prof. Jintavee Khlaisang, PhD Thailand Association for Educational Communications and Technology (Thai AECT)
jintavee.m@chula.ac.th

International Journal of Educational Communications and Technology (IJECT)
http://iject.prachyanun.com/index.php/thaiaect/index
Published by
Thailand Association for Educational Communications and Technology (Thai AECT)
https://thaiaect.org

ผลงานตีพิมพ์ IEEE & ACM 2021

C. Prasongmanee, P. Wannapiroon and P. Nilsook, “Synthesis of Digital Supervisor Competency,” 2021 Research, Invention, and Innovation Congress: Innovation Electricals and Electronics (RI2C), 2021, pp. 161-166, https://doi.org/10.1109/RI2C51727.2021.9559792.

T. Meepung, P. Wannapiroon and P. Nilsook, “Transition Elements, Enterprise Architecture for Digital Entrepreneurial University,” 2021 Research, Invention, and Innovation Congress: Innovation Electricals and Electronics (RI2C), 2021, pp. 167-175, https://doi.org/10.1109/RI2C51727.2021.9559833.

P. Kannikar, P. Wannapiroon and P. Nilsook, “Synthesis of Multicultural Digital Publicist Competencies,” 2021 Research, Invention, and Innovation Congress: Innovation Electricals and Electronics (RI2C), 2021, pp. 154-160, https://doi.org/10.1109/RI2C51727.2021.9559739.

S. Pratsri, P. Nilsook and P. Wannapiroon, “Augmented Intelligence Coaching System,” 2021 Research, Invention, and Innovation Congress: Innovation Electricals and Electronics (RI2C), 2021, pp. 176-182, https://doi.org/10.1109/RI2C51727.2021.9559817.

S. Chaiyarak, P. Nilsook and P. Wannapiroon, “An empirical study of intelligent virtual universal learning platforms,” 2021 Research, Invention, and Innovation Congress: Innovation Electricals and Electronics (RI2C), 2021, pp. 66-73, https://doi.org/10.1109/RI2C51727.2021.9559785.

Noppadol Saikatikorn, Panita Wannapiroon, and Prachyanun Nilsook. 2021. A conceptual framework for Experiential Design Thinking Learning Model. In 2021 5th International Conference on Education and Multimedia Technology (ICEMT) (ICEMT 2021), July 23–25, 2021, Kyoto, Japan. ACM, New York, NY, USA, 5 pages. https://doi.org/10.1145/3481056.3481101

Sutthinee, Srisawat, Panita Wannapiroon, and Prachyanun Nilsook. 2021. An Empirical Study of Seamless Scientific Learning Model. In 2021 5th International Conference on Education and Multimedia Technology (ICEMT) (ICEMT 2021), July 23–25, 2021, Kyoto, Japan. ACM, New York, NY, USA, 4 pages. https://doi.org/10.1145/3481056.3481103

Kritsupath Sarnok, Panita Wannapiroon, and Prachyanun Nilsook. 2021.
Digital Emotional Intelligence (DEI) and Learning Achievement Through
Digital Storytelling in Digital Learning Ecosystem for Student Teachers. In 2021 5th International Conference on Education and Multimedia Technology (ICEMT) (ICEMT 2021), July 23–25, 2021, Kyoto, Japan. ACM, New York, NY, USA, 8 pages. https://doi.org/10.1145/3481056.3481099

Sajeewan Pratsri, Prachyanun Nilsook, and Panita Wannapiroon. 2021.
Developing a Conceptual Framework for Remote Practice Learning. In
2021 5th International Conference on Education and Multimedia Technology (ICEMT) (ICEMT 2021), July 23–25, 2021, Kyoto, Japan. ACM, New York, NY, USA, 5 pages. https://doi.org/10.1145/3481056.3481104

“ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ” ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม