คลังเก็บหมวดหมู่: รูปภาพ

อัลบั้มรูปภาพต่าง ๆ

“ผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ” 3 พ.ย.2566

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดี 🎉
กับ ศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์และ ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
ในโอกาสที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ
“ผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ”
จาก สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ กราฟโฮเทล กรุงเทพ