เรื่องทั้งหมดโดย admin

โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564

โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)
เรื่อง พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: วิถีใหม่ของการเรียนการสอน
(Reinventing Thailand Higher Education: New Normal Teaching and Learning Practice)
วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร

Workshop 3 : ห้อง 3 คอนเวนชั่น ซี ชั้น 1 วันที่ 26 มีนาคม 2564
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีคุณภาพ
https://www.slideshare.net/prachyanun1/ss-245077192

สไลด์บรรยายออนไลน์
www.prachyanun.com/2021/Online_Learning_Quality_2564.pdf


ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ มจพ.

ขอแสดงความยินดี
ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาครุศาสตร์ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

The 8th International Conference on Technical Education (8th ICTechEd)

The 8th International Conference on Technical Education (8th ICTechEd)
will be organized under the theme of “Transitioning to the New Normal in Engineering and Education”.
July 8-9, 2021
Faculty of Technical Education
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Accepted papers (Track1: IEEE) will be submitted for inclusion into IEEE Xplore

Submission of Full paper 29 March 2021
Notification of Acceptance 17 May 2021
Submission of Final Manuscript 1 June 2021

Digital Disruption กับครูไทยในศตวรรษที่ 21

Digital Disruption กับครูไทยในศตวรรษที่ 21
การประชุมและเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษาครั้งที่ 1
งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 4
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564


Digital Literacy การรู้ดิจิทัล

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
“การพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21”
หัวข้อ Digital Literacy
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

NBTรวมใจ สู้ภัยโควิด-19 25 ม.ค.64 การเรียนการสอนออนไลน์

NBTรวมใจ สู้ภัยโควิด-19 25 ม.ค.64 การเรียนการสอนออนไลน์
ออกอากาศช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 14.00-15.00 น.

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2564 & Happy New Year 2021

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2564 & Happy New Year 2021
สู่สองพันห้าร้อยหกสิบสี่
วันสุขขีสุขสรรแสนหรรษา
ปีเจริญปรีดีช่างปรีดา
ใหม่ชีวารุ่งโรจน์โชติช่วงเอย

ด้วยรักและระลึกถึง
ปรัชญนันท์ นิลสุข

การฝึกสมาธิโดย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

การทำสมาธิเบื้องต้น ต้องชำระศีลให้บริสุทธิ์ ทำวัตรสวดมนต์บูชาพระ​ เจริญพรหมวิหารสี่ และสมาทานกรรมฐาน เดินสมาธิหรือเดินจงกรมการเดินสมาธิหรือเดินจงกรมเหมาะสำหรับคนที่มักมีความคิดฟุ้งมาก​พระพุทธองค์กล่าวว่า ประโยชน์ของการเดินจงกรม มีดังนี้คือ
ทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย
ทำให้ขาแข็งแรงเดินได้ทนและไกล
เมื่อทำหลังอาหารทำให้อาหารย่อยง่าย
สมาธิที่ได้จากการเดินจงกรมจะอยู่ได้นาน

วิธีการเดินสมาธิหรือเดินจงกรม
เลือกสถานที่ยาวประมาณ 5 เมตร ถึง 10 เมตร แล้วแต่ความกว้างของสถานที่ และความรู้สึกพอดี บางทียาวนักก็ไม่ดี เหนื่อยบางครั้งสั้นไปก็ทำให้เวียนหัว หันหน้าไปทางเดินจงกรม แต่อย่ามองไกลเกินไป มองทอดสายตาดู ไปข้างหน้าประมาณ 4 ก้าวเพื่อไม่ให้จิตใจวอกแวก แต่ไม่ใกล้เกินไป จนรู้สึกปวดต้นคอ มือซ้ายมาวางที่หน้าท้องและมือขวามาวางทับ เพื่อป้องกันแขนแกว่งขณะเดิน และดูสวยงามเมื่อได้ท่าที่พอดีแล้วก็เดินก้าวขาขวาไป ก็นึกคำว่า “พุท” และเมื่อก้าวขาซ้ายไป ก็นึกคำว่า “โธ” เวลาเดินไม่หลับตาแต่ให้ลืมตา และกำหนดสัมผัสของเท้าที่ก้าวเหยียบลงพื้น เดินว่าพุทโธไปเรื่อย พอถึงปลายทาง เดินก็หยุดนิดหนึ่ง แล้วก็หันกลับด้านขวามือ มาทางเดิม และเดินว่าพุทโธต่อไป อย่าเร็วเกินไป หรือช้าเกินไป กำหนดจิตของเราอยู่ที่ก้าวเดินและคำภาวนา ไม่ให้จิตวอกแวกสิ่งสำคัญคือ การกำหนดจิตให้ทันการเคลื่อนไหว ส่วนการเดินเป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้น เราควรทำอย่างน้อย 30 นาที และจะดีมากขึ้นถ้าตามด้วยการนั่งสมาธิ เพราะการเดินจงกรม เป็นการเปลี่ยนอิริยาบท ปล่อยอารมณ์ และเตรียมร่างกายให้พร้อมสู่การนั่งสมาธิ#อิริยาบถนั่งสมาธิ นั่งขัดสมาธิ เอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย วางลงบนตัก ตั้งกายตรง (ไม่นั่งก้มหน้า ไม่นั่งเงยหน้า ไม่นั่งเอียงซ้าย ไม่เอียงขวา ไม่โยกหน้า ไม่โยกหลัง) ไม่กดและข่มอวัยวะในร่างกาย วางกายให้สบาย​ ๆ ตั้งจิตให้ตรง ลงตรงหน้า กำหนดรู้ซึ่งจิตเฉพาะหน้า ไม่ส่งจิตให้ฟุ้งซ่าน ไปในเบื้องหน้า-เบื้องหลัง (อนาคตและอดีต) พึงเป็นผู้มีสติ กำหนดจิตรวมเข้าตั้งไว้ในจิต บริกรรม“พุทโธ” จนกว่าจะเป็นเอกัคคตาต

#โอวาทธรรมคำสอนของ#หลวงปู่มั่น_ภูริทัตโต_วัดป่าสุทธาวาส
​ต.ธาตุเชิงชุม​ อ.เมือง​ จ.สกลนคร
*******************************
คัดลอกมาจากหนังสือ วิธีทําสมาธิแบบหลวงปู่มั่น_ภูริทัตโต เรียบเรียงโดย
#หลวงตามหาบัว_ญาณสัมปันโน
วัดป่าบ้านตาด​ จ.อุดรธานี

ศิษย์แห่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง ไม่มีราม ไม่มีเรา
ศิษย์แห่งภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอกราบคารวะพระคุณครูบาอาจารย์ทั้งในอดีตและปัจจุบันของภาควิชาฯ
ที่เมตตาให้ศิษย์ได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่นี้ คุณงามความดีทั้งหลายที่นำมาสู่รางวัลอันทรงเกียรตินี้
มอบให้แด่ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาอันเป็นที่รักศิษย์
จะดำรงตนเพื่อประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ รักษาเกียรติภูมิและนำชื่อเสียงมาสู่ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา และมหาวิทยาลัยรามคำแหงสืบไป