คลังเก็บป้ายกำกับ: งานโสต-เทคโนสัมพันธ์

งานโสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์ ครั้งที่ 36

🚀ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 36 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 “โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย” เรื่อง มิติใหม่แห่งนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ กราฟโฮเทล https://www.niect2023.com/

🤝จัดโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

👉 สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงาน เมื่อลงทะเบียนจะสามารถเข้าร่วมฟังบรรยายจากวิทยากร ร่วม Workshop รับฟังการนำเสนอผลงานวิชาการ ชมบูธแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลได้ตลอดทั้งวัน
👉 สำหรับผู้สนใจส่งบทความเพื่อเผยแพร่ผลงาน NIECT2023 มีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพแต่ละบทความ จำนวน 3 ท่าน เมื่อผ่านการประเมินแล้วจะเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings)