คลังเก็บหมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

NCTAECT 2024 & ICTAECT 2024

สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาThai Association Educational Communications and Technologyร่วมกับ งานจัดแสดงสินค้า infocomm asia 2024ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม งานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติNCTAECT 2024 & ICTAECT 2024การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (ICTAECT 2 )การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 7 (NCTAECT 7 )ห้วข้อ DIGITAL Media FOR LIFELONG LEARNING17-19 July 2024 เวลา 09.00 – 16.00 น.Conference Day 19 July 2024 เวลา 09.00 – 16.00 น. ปิดรับบทความ 30 มิถุนายน พศ. 2567 (เข้าฟังไม่มีค่าใช้จ่าย)ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC) https://sites.google.com/view/nctaect-2024-ictaect-2024