คลังเก็บหมวดหมู่: ธรรมมะ

“บูชาธรรมบำรุงใจ”

รายการ “บูชาธรรมบำรุงใจ” สนทนาธรรมตามกาล ครั้งที่ ๑๐ โดย พระอาจารย์คม อภิวโร คุณหญิงสุรีพันธุ์ มณีวัต วัดป่าธรรมคีรี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่านครับ #พระวชิรญาณโกศล #พระอาจารย์คมอภิวโร #วัดป่าธรรมคีรี #สถานที่บำเพ็ญบุญบารมี #วัดป่าธรรมคีรีสถานที่เจริญสติปัญญา #ที่นี่ไม่วุ่นวาย #วัดแท้_วัดใจคุณ

การฝึกสมาธิโดย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

การทำสมาธิเบื้องต้น ต้องชำระศีลให้บริสุทธิ์ ทำวัตรสวดมนต์บูชาพระ​ เจริญพรหมวิหารสี่ และสมาทานกรรมฐาน เดินสมาธิหรือเดินจงกรมการเดินสมาธิหรือเดินจงกรมเหมาะสำหรับคนที่มักมีความคิดฟุ้งมาก​พระพุทธองค์กล่าวว่า ประโยชน์ของการเดินจงกรม มีดังนี้คือ
ทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย
ทำให้ขาแข็งแรงเดินได้ทนและไกล
เมื่อทำหลังอาหารทำให้อาหารย่อยง่าย
สมาธิที่ได้จากการเดินจงกรมจะอยู่ได้นาน

วิธีการเดินสมาธิหรือเดินจงกรม
เลือกสถานที่ยาวประมาณ 5 เมตร ถึง 10 เมตร แล้วแต่ความกว้างของสถานที่ และความรู้สึกพอดี บางทียาวนักก็ไม่ดี เหนื่อยบางครั้งสั้นไปก็ทำให้เวียนหัว หันหน้าไปทางเดินจงกรม แต่อย่ามองไกลเกินไป มองทอดสายตาดู ไปข้างหน้าประมาณ 4 ก้าวเพื่อไม่ให้จิตใจวอกแวก แต่ไม่ใกล้เกินไป จนรู้สึกปวดต้นคอ มือซ้ายมาวางที่หน้าท้องและมือขวามาวางทับ เพื่อป้องกันแขนแกว่งขณะเดิน และดูสวยงามเมื่อได้ท่าที่พอดีแล้วก็เดินก้าวขาขวาไป ก็นึกคำว่า “พุท” และเมื่อก้าวขาซ้ายไป ก็นึกคำว่า “โธ” เวลาเดินไม่หลับตาแต่ให้ลืมตา และกำหนดสัมผัสของเท้าที่ก้าวเหยียบลงพื้น เดินว่าพุทโธไปเรื่อย พอถึงปลายทาง เดินก็หยุดนิดหนึ่ง แล้วก็หันกลับด้านขวามือ มาทางเดิม และเดินว่าพุทโธต่อไป อย่าเร็วเกินไป หรือช้าเกินไป กำหนดจิตของเราอยู่ที่ก้าวเดินและคำภาวนา ไม่ให้จิตวอกแวกสิ่งสำคัญคือ การกำหนดจิตให้ทันการเคลื่อนไหว ส่วนการเดินเป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้น เราควรทำอย่างน้อย 30 นาที และจะดีมากขึ้นถ้าตามด้วยการนั่งสมาธิ เพราะการเดินจงกรม เป็นการเปลี่ยนอิริยาบท ปล่อยอารมณ์ และเตรียมร่างกายให้พร้อมสู่การนั่งสมาธิ#อิริยาบถนั่งสมาธิ นั่งขัดสมาธิ เอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย วางลงบนตัก ตั้งกายตรง (ไม่นั่งก้มหน้า ไม่นั่งเงยหน้า ไม่นั่งเอียงซ้าย ไม่เอียงขวา ไม่โยกหน้า ไม่โยกหลัง) ไม่กดและข่มอวัยวะในร่างกาย วางกายให้สบาย​ ๆ ตั้งจิตให้ตรง ลงตรงหน้า กำหนดรู้ซึ่งจิตเฉพาะหน้า ไม่ส่งจิตให้ฟุ้งซ่าน ไปในเบื้องหน้า-เบื้องหลัง (อนาคตและอดีต) พึงเป็นผู้มีสติ กำหนดจิตรวมเข้าตั้งไว้ในจิต บริกรรม“พุทโธ” จนกว่าจะเป็นเอกัคคตาต

#โอวาทธรรมคำสอนของ#หลวงปู่มั่น_ภูริทัตโต_วัดป่าสุทธาวาส
​ต.ธาตุเชิงชุม​ อ.เมือง​ จ.สกลนคร
*******************************
คัดลอกมาจากหนังสือ วิธีทําสมาธิแบบหลวงปู่มั่น_ภูริทัตโต เรียบเรียงโดย
#หลวงตามหาบัว_ญาณสัมปันโน
วัดป่าบ้านตาด​ จ.อุดรธานี

ขอเชิญร่วมงานกฐินสามัคคี ณ สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม – นายาง

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี
ณ สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม – นายาง
ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โดยคุณธรรมเมศร์ อ่อนอิน และครอบครัว
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2563
เวลา 10.00 น.

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี
ณ สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม (ถ้ำชี)
ต.ไร่ส้ม อ.เมืองฯ จ.เพชรบุรี
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุขและครอบครัว
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2563
เวลา 10.00 น.
กราบเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมบุญด้วยความเคารพ

เสียงอ่านพระธรรมบท หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน

พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน อดีตเจ้าอาวาสวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด)
ศิษย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ซึ่งหลวงพ่อสุดใจได้ละสังขารไปเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
มรดกธรรมที่ท่านทิ้งไว้และผมฟังอยู่ตลอดเวลาในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้
คือเสียงอ่านพระธรรมบท 142 ตอน

เป็นการอ่านหนังสือพระธรรมบท ที่แปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทย
หลวงพ่อสุดใจได้อ่านพระธรรมบทเป็นภาษาไทย
มีบางท่อนปนภาษาบาลี เสียงอ่านของท่านราบเรียบ ช่วยให้เข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ในครั้งพุทธกาล อันเป็นเกร็ดเรื่องราว
ที่ช่วยอธิบายเสริมพระพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้า ที่ทรงตรัสสอนภิกษุในสมัยนั้นโดยมีเหตุการณ์ในครั้งนั้นประกอบ ทำให้บางคนเรียกเป็น นิทานธรรมบท

เสียงอ่านพระธรรมบทของท่านเผยแพร่อยู่ในสถานีวิทยุเสียงธรรมของวัดป่าบ้านตาดทุกวัน และมีเผยแพร่อยู่ใน Youtube
หลายเวอร์ชั่น เป็นการอ่านพระธรรมบทและบันทึกเสียงสดของท่าน ไม่มีห้องอัดเสียงใด ๆ จึงมีเสียงไก่เสียงนก เสียงธรรมชาติรอบ ๆ บริเวณที่ท่านอ่านพระธรรมบทนั้นแทรกเข้ามาอย่างชัดเจน

พระธรรมบทที่ท่านอ่านล้วนเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ต้องการให้ทุกคนทำแต่ความดี ได้เข้าใจกฎแห่งกรรม หาหนทางแห่งการหลุดพ้น

ขอกราบคารวะและน้อมส่งแม่ทัพธรรม ผู้รับสืบทอดพระพุทธศาสนา เข้าสู่พระนิพพาน

ขอเชิญรับฟังเสียงบรรยาย ธรรมบท ชุดที่ 1
โดย พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

ขอเชิญรับฟังเสียงบรรยาย ธรรมบท ชุดที่ 2
โดย พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

ขอเชิญรับฟังเสียงบรรยาย ธรรมบท ชุดที่ 3
โดย พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

ขอเชิญรับฟังเสียงบรรยาย ธรรมบท ชุดที่ 4
โดย พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี