คลังเก็บหมวดหมู่: คลิป

คะแนน PISA เด็กไทย ต่ำสุดรอบ 20 ปี แพ้มาเลเซีย-เวียดนาม

เด็กคืออนาคตของชาติ ทว่าการศึกษาไทยดูเหมือนยังอยู่กับอดีต และอยู่แบบนั้นมากว่า 20 ปี Executive Espresso เอพิโสดนี้ ชวนคุณมาพูดคุยถึง ‘ระบบการศึกษาไทย’ กันอีกครั้ง สืบเนื่องจากคะแนน PISA เด็กไทยที่ประกาศออกมาต่ำที่สุดในรอบ 20 ปี ซ้ำร้ายยังต่ำกว่ามาเลเซียและเวียดนาม เพื่อนบ้านที่เติบโตคู่เคียงกันมา และเริ่มจะนำหน้าห่างไกลไปในทุกวัน ทำไมปัญหาการศึกษาไทยกว่า 20 ปีถึงไม่ดีขึ้นสักที ทั้งหมดนี้เป็นปัญหาของเด็กไทยจริงหรือไม่ หรือถึงเวลาที่ระบบการศึกษาต้องยกเครื่อง ปฏิรูป และเริ่มใหม่กันได้แล้ว ก่อนจะเห็นเพียงแค่แผ่นหลังเพื่อนบ้าน และกลายเป็นหางแถวของการศึกษาในแถบเอเชีย

ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Keynote Speaker :
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6
NCTAECT 6th National Conference on Thai Association Educational Communications and Technology:
บรรยายพิเศษ : DIGITAL TECHNOLOGY FOR LIFELONG LEARNING
ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566

การแสดงภาพเครือข่ายบรรณานุกรมโดยใช้ Mendeley และ VOSviewer Visualizing bibliometric networks By Mendeley and VOSviewer

การแสดงภาพเครือข่ายบรรณานุกรมโดยใช้ Mendeley และ VOSviewer Visualizing bibliometric networks By Mendeley and VOSviewer
เป็นเทคนิคการวิเคราะห์บรรณมิติ (Bibliometrci analysis) โดยการนำข้อมูลจากฐานข้อมูลสากลเช่น SCOPUS มาทำการวิเคราะห์เป็นแผนภาพเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย โดยการนำออก (export) ข้อมูลเป็นไฟล์ csv จากSCOPUS มาทำการวิเคราะห์ที่โปรแกรม VOS Viewer

ขณะที่โปรแกรมการทำบรรณานุกรมอัตโนมัติอย่างเมนเดเลย์ (Mendeley) ก็สามารถนำเอาบทความที่ต้องไปใส่เข้าไปใน Mendeley Library จากนั้นก็ทำการนำข้อมูลออกจาก Mendeley เฉพาะบทความที่ต้องการ แล้วนำมาวิเคราะห์บรรณมิติด้วย VOS Viewer ก็ได้ผลงานที่ง่ายกว่า สวยงามกว่า และแสดงข้อมูลเฉพาะที่ต้องการได้เป็นอย่างดี

คลิปนำเสนอโดย
น.ส.กิติยา พรหมสอน ศึกษานิเทศก์จังหวัดปทุมธานี นักศึกษาภาคปกติ DICT11

จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา รับ ป.เอก : คนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่เรียนรู้ตลอดชีวิต

1.หาความแตกต่าง
2.อดทนให้ได้เยอะๆ
3.ทำสิ่งที่เราแคร์
4.อย่าให้คนอื่นมาเปลี่ยนแปลง เป้าหมายของเรา
5.เรียนรู้ตลอดชีวิต