สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2567 Happy New Year 2024

ครบวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออวยชัยสุขขีปีสุขสันต์
ปีสองห้าหกเจ็ดสำเร็จพลัน ทำสิ่งอันรุ่งโรจน์โชติช่วงชัย
คิดสิ่งใดให้สมดังปราถนา สิ่งมีค่าไหลหลั่งดั่งใจใฝ่
สุขภาพกายจิตไร้พิษภัย ร่ำรวยไร้เหตุผลคนเลื่องลือ

ด้วยรักและระลึกถึง
ปรัชญนันท์ นิลสุข