“บูชาธรรมบำรุงใจ”

รายการ “บูชาธรรมบำรุงใจ” สนทนาธรรมตามกาล ครั้งที่ ๑๐ โดย พระอาจารย์คม อภิวโร คุณหญิงสุรีพันธุ์ มณีวัต วัดป่าธรรมคีรี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่านครับ #พระวชิรญาณโกศล #พระอาจารย์คมอภิวโร #วัดป่าธรรมคีรี #สถานที่บำเพ็ญบุญบารมี #วัดป่าธรรมคีรีสถานที่เจริญสติปัญญา #ที่นี่ไม่วุ่นวาย #วัดแท้_วัดใจคุณ