เสียงอ่านพระธรรมบท หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน

พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน อดีตเจ้าอาวาสวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด)
ศิษย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ซึ่งหลวงพ่อสุดใจได้ละสังขารไปเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
มรดกธรรมที่ท่านทิ้งไว้และผมฟังอยู่ตลอดเวลาในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้
คือเสียงอ่านพระธรรมบท 142 ตอน

เป็นการอ่านหนังสือพระธรรมบท ที่แปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทย
หลวงพ่อสุดใจได้อ่านพระธรรมบทเป็นภาษาไทย
มีบางท่อนปนภาษาบาลี เสียงอ่านของท่านราบเรียบ ช่วยให้เข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ในครั้งพุทธกาล อันเป็นเกร็ดเรื่องราว
ที่ช่วยอธิบายเสริมพระพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้า ที่ทรงตรัสสอนภิกษุในสมัยนั้นโดยมีเหตุการณ์ในครั้งนั้นประกอบ ทำให้บางคนเรียกเป็น นิทานธรรมบท

เสียงอ่านพระธรรมบทของท่านเผยแพร่อยู่ในสถานีวิทยุเสียงธรรมของวัดป่าบ้านตาดทุกวัน และมีเผยแพร่อยู่ใน Youtube
หลายเวอร์ชั่น เป็นการอ่านพระธรรมบทและบันทึกเสียงสดของท่าน ไม่มีห้องอัดเสียงใด ๆ จึงมีเสียงไก่เสียงนก เสียงธรรมชาติรอบ ๆ บริเวณที่ท่านอ่านพระธรรมบทนั้นแทรกเข้ามาอย่างชัดเจน

พระธรรมบทที่ท่านอ่านล้วนเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ต้องการให้ทุกคนทำแต่ความดี ได้เข้าใจกฎแห่งกรรม หาหนทางแห่งการหลุดพ้น

ขอกราบคารวะและน้อมส่งแม่ทัพธรรม ผู้รับสืบทอดพระพุทธศาสนา เข้าสู่พระนิพพาน

ขอเชิญรับฟังเสียงบรรยาย ธรรมบท ชุดที่ 1
โดย พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

ขอเชิญรับฟังเสียงบรรยาย ธรรมบท ชุดที่ 2
โดย พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

ขอเชิญรับฟังเสียงบรรยาย ธรรมบท ชุดที่ 3
โดย พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

ขอเชิญรับฟังเสียงบรรยาย ธรรมบท ชุดที่ 4
โดย พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี