ปฏิทินการทำงาน

"ทำความดีอยู่คนเดียวไม่มีใครเห็น มันก็ยังดีอยู่นั่นเอง" (หลวงปู่ชา)